Koulu

Kuopion steinerkoulu Virkkula

Kuopion steinerkoulu on 9-vuotinen yhtenäiskoulu. Esiopetus järjestetään Päiväkoti Pikku-Saimassa ja perusasteen 1-9 luokkien opetus järjestetään Steinerkoulu Virkkulassa. Pienimmille oppilaille koulussa toimii iltapäiväkerho.

Yhdeksännen luokan suorittaminen antaa samat edut ja oikeudet kuin suoritettu peruskoulu.

Kuopion steinerkoulu Virkkulan tavoite on auttaa oppilasta löytämään omat ainutkertaiset kykynsä ja vahvuutensa ja auttaa häntä tuomaan ne esiin yhteisössä. Kehittämällä tasapainoisesti ihmisen tahdon, tunteen ja ajattelun alueita kasvatetaan aloitekykyisiä, rohkeita ja luovia yksilöitä.

Lisätietoa steinerkouluista ja steinerpedagogiikasta voi lukea Steinerkasvatusliiton nettisivuilta.

Kouluumme voi tulla oppilaaksi vaikkei olisi aiemmin ollut steinerpäiväkodissa tai -koulussa. Oppilaspaikkoja löytyy joiltain luokka-asteilta. Lisätietoja antaa rehtori Anne Kosunen (044 055 7914) tai kanslia (044 366 8221).

Steinerkoulu Virkkula on yksityinen koulu, johon haetaan koulun omalla hakulomakkeella. Koulu toimii yksityisen valtionavun turvin, jonka lisäksi koulun hallinnollinen elin, Kuopion steinerpedagogiikan kannatusyhdistys ry kerää vanhemmilta vapaaehtoista tukimaksua, jonka voi maksaa joko kuukausittain tai kerran lukukaudessa. Tukimaksun suuruus on v. 2019-2020 yhdestä lapsesta 35€ / kk, kahdesta lapsesta 45€ / kk, kolmesta lapsesta 55€ / kk, neljästä lapsesta 65€ / kk. Tukimaksun voi maksaa myös kahdesti vuodessa, jolloin se on syys- ja kevätlukukaudessa 175€ / 225€ / 275€ / 325€. Tukimaksulomakkeet jaetaan syys- ja kevätlukukauden alussa koteihin. Tukimaksut eivät ole perintäkelpoisia, eli niiden maksaminen on perheille vapaaehtoista.

Tukimaksuilla katetaan mm. oman keittiön valmistama täysipainoinen, luomupainotteinen lähiruoka ja laadukkaat oppimateriaalit.

Steinerkoulun järjestyssäännöt löydät täältä

Steinerkoulun perusasteen OPS:n (uusi 8/2016) löydät täältä

Lukuvuoden 2019-2020 työpäivät

Steinerkoulu Virkkulan lukuvuoden 2019-2020 työpäivät:

Syyslukukausi alkaa ti 13.8.2019

Syysloma vko 42

Syyslukukausi päättyy la 21.12.2019

Kevätlukukausi alkaa ti 7.1.2020

Hiihtoloma vko 10

To 21.5- pe 22.5 helatorstaivapaa!

Kevätlukukausi päättyy la 30.5.2020, kevätjuhla vuonna 2020 on lauantaina 30.5. klo 9.00 luokille 7.-9. ja klo 10.00 luokille 1.-6.