Koulu

Kuopion steinerkoulu Virkkula

Kuopion steinerkoulu on 9-vuotinen yhtenäiskoulu. Esiopetus järjestetään Päiväkoti Pikku-Saimassa ja perusasteen 1-9 luokkien opetus järjestetään Steinerkoulu Virkkulassa. Pienimmille oppilaille koulussa toimii iltapäiväkerho.

Yhdeksännen luokan suorittaminen antaa samat edut ja oikeudet kuin suoritettu peruskoulu.

Kuopion steinerkoulu Virkkulan tavoite on auttaa oppilasta löytämään omat ainutkertaiset kykynsä ja vahvuutensa ja auttaa häntä tuomaan ne esiin yhteisössä. Kehittämällä tasapainoisesti ihmisen tahdon, tunteen ja ajattelun alueita kasvatetaan aloitekykyisiä, rohkeita ja luovia yksilöitä.

Lisätietoa steinerkouluista ja steinerpedagogiikasta voi lukea Steinerkasvatusliiton nettisivuilta.

Kouluumme voi tulla oppilaaksi vaikkei olisi aiemmin ollut steinerpäiväkodissa tai -koulussa. Oppilaspaikkoja löytyy joiltain luokka-asteilta. Lisätietoja antaa rehtori Anne Kosunen (044 055 7914) tai kanslia (044 366 8221).

Steinerkoulu Virkkula on yksityinen koulu, johon haetaan koulun omalla hakulomakkeella. Koulu toimii yksityisen valtionavun turvin, jonka lisäksi koulun hallinnollinen elin, Kuopion steinerkouluyhdistys ry kerää vanhemmilta vapaaehtoista tukimaksua, jonka voi maksaa joko kuukausittain tai kerran lukukaudessa. Tukimaksun suuruus on v. 2020-2021 yhdestä lapsesta 35€ / kk, kahdesta lapsesta 45€ / kk, kolmesta lapsesta 55€ / kk, neljästä lapsesta 65€ / kk. Tukimaksun voi maksaa myös kahdesti vuodessa, jolloin se on syys- ja kevätlukukaudessa 175€ / 225€ / 275€ / 325€. Tukimaksulomakkeet jaetaan syys- ja kevätlukukauden alussa koteihin. Tukimaksut eivät ole perintäkelpoisia, eli niiden maksaminen on perheille vapaaehtoista.

Tukimaksuilla katetaan mm. oman keittiön valmistama täysipainoinen, luomupainotteinen lähiruoka ja laadukkaat oppimateriaalit.

Steinerkoulun järjestyssäännöt löydät täältä

Steinerkoulun perusasteen OPS:n (päivitetty 9/2020) löydät täältä

Lukuvuoden 2020-2021 työpäivät

Steinerkoulu Virkkulan lukuvuoden 2020-2021 työpäivät:

Syyslukukausi alkaa ke 12.8.2020

Syysloma vko 42

Vanhan ajan joulu (koulupäivä) lauantai 28.11.2020

Syyslukukausi päättyy la 19.12.2020

Kevätlukukausi alkaa to 7.1.2021

Hiihtoloma vko 10

13-14.5.2021  helatorstaivapaa.

Kevätlukukausi päättyy la 5.6.2021, kevätjuhla vuonna 2021 on lauantaina 5.6. klo 9.00 luokille 7.-9. ja klo 10.00 luokille 1.-6.