Koti

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL on päivittänyt 8.8.2020 omaehtoista karanteenia koskevan ohjeensa. Muutoksia tehtiin töissä käymiseen sekä varhaiskasvatukseen ja perusopetukseen osallistumiseen.

Ohjeessa suositellaan, että omaehtoisessa karanteenissa oleva lapsi ei osallistu varhaiskasvatukseen. Myös perusopetuksessa olevan lapsen kohdalla suositellaan kotiin jäämistä ja sopimista opetuksen järjestäjän kanssa erityisistä opetusjärjestelyistä. Ohje kokonaisuudessaan löytyy täältä: https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/matkustaminen-ja-koronaviruspandemia.

Kyläkoulu keskellä kaupunkia

Kuopion steinerkouluyhdistys ry ylläpitää Kuopion steinerpäiväkoti Pikku-Saimaa sekä steinerkoulu Virkkulaa.

Kuopion steinerpäiväkoti Pikku-Saima on Kuopion Petosella toimiva 2-6 -vuotiaille lapsille tarkoitettu päiväkoti, joka toimii steinerpedagogisten periaatteiden mukaisesti. Lapsiryhmän koko on 15 kokopäiväpaikkaa. Pikku-Saimassa pienen lapsen kokonaisvaltaisen kehityksen osana ovat leikkivä lapsiryhmä, keittiön lämpö ja kodin askareita tekevät aikuiset. Kaikki nämä muodostavat turvallisen, kodinomaisen kasvuympäristön. Steinerpäiväkotiin ja -esikouluun haetaan sähköisillä hakulomakkeilla tai kirjallisesti. Hakulomakkeita saat Virkkulasta tai Pikku-Saimasta.

Kuopion steinerkoulu ja esikoulu sijaitsevat Asemakadulla Kuopion keskustassa vanhan Asemakoulun remontoidussa kiinteistössä. Steinerkoulu Virkkula järjestää luokkien 1 – 9 perusasteen opetuksen, sekä esikoulun. Pienimmille oppilaille koulussa toimii Iltapäiväkerho Sirkkula.

Kuopion steinerkoulu Virkkulan tavoite on auttaa oppilasta löytämään omat ainutkertaiset kykynsä ja vahvuutensa ja auttaa häntä tuomaan ne esiin yhteisössä. Kehittämällä tasapainoisesti ihmisen tahdon, tunteen ja ajattelun alueita kasvatetaan aloitekykyisiä, rohkeita ja luovia yksilöitä.

Lisätietoa steinerkouluista ja steinerpedagogiikasta voi lukea Steinerkasvatusliiton nettisivuilta.

Kouluumme voi tulla oppilaaksi vaikkei olisi aiemmin ollut steinerpäiväkodissa tai -koulussa. Oppilaspaikkoja löytyy joiltakin luokka-asteilta. Lisätietoja antaa rehtori Anne Kosunen (044 055 7914) ja kanslia (044 366 8221). Haku tapahtuu koulun oman hakulomakkeen kautta joko sähköisesti tai kirjallisesti.