Tietoa Kuopion steinerkoulusta

KYLÄKOULU KESKELLÄ KAUPUNKIA – TIETOA KUOPION STEINERKOULU VIRKKULASTA

1. TIETOA JA TAITOA

Kokonaisvaltainen kasvatus, monipuoliset tieto- ja taideaineet sekä hyvät erityisopetuksen resurssit tukevat jokaista lasta kehittymään omana itsenään. Tarjoamme laaja-alaisen yleissivistyksen sekä yhteisön, joka mahdollistaa itsenäisen ja vastuullisen elämän koulumme jokaiselle lapselle.

Kuopion steinerkoulu Virkkula on yhtenäiskoulu, joka tarjoaa perusopetusta luokilla 0 – 9. Luonto, kestävä kehitys ja vastuullisuus ovat meille tärkeitä asioita. Siksi olemmekin Vihreä lippu -koulu!

2. TURVALLISUUTTA

Kuopion steinerkoulu Virkkula on yhtenäiskoulu, jossa oppilaat käyvät samaa koulua ensimmäisestä luokasta lähtien koko perusopetuksen ajan. Tuttu ja turvallinen luokkayhteisö pysyy samana jopa esikoulusta yhdeksännen luokan loppuun asti.

Luokanopettaja opettaa suuren osan aineista ensimmäiset kahdeksan vuotta. Sen jälkeen kaikissa aineissa on aineopettajat. Pitkä luokanopettajavaihe mahdollistaa pysyvät opettaja- ja oppilassuhteet ja lapsen huomioimisen omana itsenään.

Vanhempien tiivis yhteistyö sekä koulun että muiden perheiden kanssa mahdollistavat lapsille turvallisen kyläkoulumaisen kasvuympäristön. Turvallisuuden ja lasten liikkumisvapauden lisäämiseksi meillä on autoton koulunpiha.

Pienempien koululaisten iltapäivät sujuvat turvallisesti oman koulun Iltapäiväkerho Sirkkulassa. Iltapäiväkerhon lapsista suurin osa on ensimmäisen ja toisen luokan lapsia, mutta tarvittaessa iltapäivähoitoa voidaan järjestää vielä myöhemminkin.

Koulussamme pidetään huolta hyvinvoinnista. Ongelmien ennaltaehkäisyn ja ratkomisen tukena meillä on Kiva -koulu ja vertaissovittelun Verso -mallit käytössä.

3. TERVEYTTÄ

Oppilaidemme kouluruokailusta huolehtii koulumme oma LÄHIRUOKALA VERSOKAS. Lähi- ja luomuruokapainotteinen omassa keittiössä valmistettu koululounas ja välipalat tukevat oppilaidemme tervettä kasvua. Tavoitteenamme on kasvattaa lapsista aikuisia, joilla on tietoa ja taitoa tehdä terveellisiä, ekologisia ja eettisiä valintoja elämässään.

Koulun oma keittiö mahdollistaa myös oppilaiden osallistumisen kouluruokailun suunnitteluun ja toteutukseen. Jo pienestä alakoululaisesta lähtien on oppilailla tilaisuus osallistua monin eri tavoin ja yläluokilla oppilaat pääsevät vuorollaan tutustumaan työelämään TET -harjoittelun myötä keittiössämme.

Lähiruokala Versokas on saanut täydet kolme Luomutähteä Portaat luomuun -luomuravintolaohjelmasta. Lounastamaan ovat tervetulleita oppilaiden lisäksi myös muut asiakkaat edulliseen 8,50 euron hintaan arkipäivisin klo 10.30 – 12.  Lue lisää Versokkaan Facebook -sivuilta https://www.facebook.com/L%C3%A4hiruokala-Versokas-8300671…/

Liikkuminen on merkittävä osa koulumme arkipäivää. Olemmehan Liikkuva koulu!

Opetussuunnitelman mukaisen liikunnanopetuksen lisäksi alakouluikäiset voivat käydä ilmaisessa liikuntakerhossa ja yläkouluikäiset voivat valita liikunnanopetuksen valinnaisaineekseen. Näiden lisäksi oppilaat pääsevät vielä kehittämään liikunnallisia taitojaan Bothmer -liikunnalla voimistelun, pelien ja leikkien myötä.

4. KIELITAITOA

Steinerkouluissa vieraiden kielten opetus aloitetaan heti ensimmäisellä luokalla. Kahden ensimmäisen vuoden aikana lapset eläytyvät kieleen ja kulttuuriin lorujen, leikkien ja laulujen avulla. Kieltä oppii parhaiten puhumalla ja kieltä käyttämällä, siksi kielten oppitunneilla pyritään välttämään suomen kielen käyttöä.

Ensimmäisellä luokalla alkavat kaksi vierasta kieltä, englanti ja saksa, ranska tai ruotsi. Kolmas vieras kieli tulee mukaan kuudennella luokalla ruotsin opiskelun muodossa mikäli sitä ei ole valittu jo aiemmin. Valinnaisin kieliopinnoin on jokaisella oppilaallamme mahdollisuus opiskella englannin ja ruotsin lisäksi myös saksaa ja ranskaa.

Steinerkoulujen kieltenopetuksesta voit lukea lisätietoa täältä: https://peda.net/steinerkasvatus/verkkolehti/…/kieltenopetus

5. TEKEMISTÄ ILTAPÄIVIKSI

Koulun oma iltapäiväkerho Sirkkula tarjoaa iltapäivähoitoa ensimmäisillä luokilla ja tarvittaessa neljänteen luokkaan asti. Iltapäiväkerhon osaava henkilökunta takaa turvallisen ja virikkeellisen koulun jälkeisen iltapäivän esimerkiksi ulkoleikkien, pelien, keittöaskareiden ja kädentaitojen parissa.

6. OLLA OSANA LAPSESI KOULUNKÄYNTIÄ

Tiivis yhteistyö kodin, koulun ja muiden perheiden kanssa mahdollistaa jokaiselle osallisuuden ja yhteisön johon kuulua.

Vielä ehtii ilmoittautumaan esikouluun ja 1. luokalle. Otamme oppilaita myös muille luokka-asteille ympäri vuoden vapaille oppilaspaikoille. Ilmoittautumislomake löytyy koulun kotisivuilta www.kuopionsteiner.fi. Lisätietoja: info@kuopionsteiner.fi tai puhelimitse 044-3668221

Haluatko lukea lisää steinerkouluista? www.steinerkasvatus.fi