RESTORATIIVINEN SOVITTELU

Koulussamme toimii Resto- sovittelumenetelmä. Sitä käytetään riita- ja kiusaamistilanteiden selvittelyyn.  Resto- opettajina toimivat asiaan koulutetut luokanopettajat Tiina ja Sari.   

Resto-sovitteluun voidaan ohjata luokanopettajan pyynnöstä.  Paikalla sovittelussa ovat aina molemmat Resto-opettajat ja tapauksesta riippuen yksi tai useampia oppilaita.   

Sovittelun tarkoituksena on, että ollaan puolueettomia, ei etsitä syyllisiä eikä mietitä rangaistuksia. Pyritään siihen, että oppilaat itse keksisivät, miten asia ratkaistaan ja miten päästään eteenpäin. Jokainen saa vuorollaan rauhassa kertoa oman näkemyksensä tapahtuneesta. Aikuiset ohjaavat keskustelua siten, että oppilailla olisi mahdollisuus ymmärtää, miltä toisesta on tuntunut. 

Tilanteessa laaditaan sopimus, jossa luvataan toimia jatkossa kaikkien toivomalla tavalla.  Samalla sovitaan, että asia on loppuun käsitelty eikä sitä enää keskenään tai luokassa vatvota.  

Noin viikon päästä sopimuksen tekopäivästä kokoonnutaan uudelleen. Tällöin oppilailta kysytään, onko sopimus pitänyt.  Jos on, niin asian voi jättää tähän.  Jos sopimus ei ole pitänyt, asia viedään eteenpäin, esimerkiksi kutsumalla asianosaisten vanhemmat koolle. 

Reston ohella koulussamme toimii Verso- eli vertaissovittelu.  Siinä vanhemmat, koulutetut oppilaat toimivat samojen periaatteiden mukaisesti pienempien oppilaiden riitojen sovittelijoina. 

Vanhemmille ilmoitetaan lapsen osallistumisesta Resto-sovitteluun.  

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.