Päiväkoti

Kuopion steinerpäiväkoti Pikku-Saima

 

 

Kuopion steinerpäiväkoti Pikku-Saima on 2-6 -vuotiaille lapsille tarkoitettu päiväkoti, joka toimii steinerpedagogisten periaatteiden mukaisesti. Lapsiryhmän koko on 15 kokopäiväpaikkaa.

Pienen lapsen kokonaisvaltaisen kehityksen osana ovat leikkivä lapsiryhmä, keittiön lämpö ja kodin askareita tekevät aikuiset. Kaikki nämä muodostavat turvallisen, kodinomaisen kasvuympäristön. Keittiössä käytetään puhtaasti tuotettuja raaka-aineita, joita toimittavat päiväkodille paikalliset viljelijät. Päiväkodin toiminnan perustana ovat työkasvatus, kättentyöt, retket sekä taiteellinen työskentely: sadut, maalaus ja musiikki. Lapsi liittyy maailmaan toiminnan ja kokemisen- ei käsitteiden kautta.

Päiväkodin toimintaa kantaa viikko- ja vuodenaikarytmit. Vuodenaikajuhlat tuovat arkeen oman merkityksensä tarinoiden, laulujen ja perinteiden myötä ja rikastuttavat lapsen tunne-elämää. Lapsen myönteisen kehityksen perustana on kodin ja päiväkodin välinen yhteistyö. Vanhempainillat, kotikäynnit, juhlat ja talkootoiminta rakentavat tätä vuorovaikutusta. Me vanhemmat ja kasvattajat olemme osa tätä lapsen ympäristöä, josta lapsi tahtoo kasvaa osaavaksi aikuiseksi.

Punakukonkatu 8 D
70820 Kuopio
044 061 7372

Päiväkoti on auki joka arkipäivä klo 7.30-16.30.

”Ihminen on kuin puu
sillä täytyy olla hyvät juuret
Ihmisen juuret on lapsuus ja
juuriensa avulla se imee
itseensä elämän voiman.
Mitä aiemmin myös ihminen
saa elämänravintoa
eri aistien avulla,
sitä uhkeampi on sen kukinto”

-Jan Kamensky

Perhe sitoutuu koko- tai osapäivähoitoon. Painavasta syystä (sairaus, työttömyys) johtuen hoitoperusteita voidaan muuttaa kesken toimintakauden. Muutosta anotaan päiväkodin kautta yhdistyksen hallitukselta.

Sairauspoissaolojen huomioiminen tapahtuu kunnallisen päivähoidon käytänteiden mukaan. Muut poissaolot katsotaan tapauskohtaisesti.
Kun hoitosuhde alkaa tai päättyy kesken kalenterikuukauden, peritään hoitomaksu hoitopäivien lukumäärän mukaan.

Päiväkoti on kiinni heinäkuun, jolloin hoitomaksua ei peritä. Päiväkoti on kiinni myös viikolla 52, jolloin hoitomaksua ei peritä. Kesäkuun osalta hoitomaksu peritään niiltä päiviltä joina lapsi on hoidossa.

Hoitosuhteen molemminpuolinen irtisanomisaika on yksi (1) kuukausi. Irtisanominen tehdään kirjallisena kahtena kappaleena.

Hallinto

Kuopion steinerkouluyhdistyksen hallitus hoitaa Pikku-Saiman hallintoa ja taloutta. Pikku-Saimassa toimii vanhempaintoimikunta, joka järjestää erilaisia tapahtumia, esimerkiksi myyjäisiä, luentoja ja näyttelyjä.

Hakusanat: yksityinen päiväkoti, steiner, steinerpäiväkoti, kuopio, päiväkodit, päivähoito, hoitopaikka, päiväkoti kuopio