Jätteiden vähentäminen 2015-2016

Uusilla toimintavoilla saatiin aikaan huikea parannus koulun jätehuollossa

Jäteprojektin uusien lajittelutapojen ja ohjeiden myötä vähensimme luokissa syntyvän jätteen määrää ja paransimme hyötyjätteiden lajittelua selvästi. Tehdyissä punnituksissa sekajätteeksi päätyvän jätteen määrä väheni huikeat 85%.

Käsipyyhepaperit lajitellaan nyt biojätteeseen. Asenteet ovat muuttuneet säästäväisemmiksi ja kavereita neuvotaan lajittelussa. Esimerkiksi vihkot täytetään Virkkulassa entistä tarkempaan ja puoliksi käytetyt paperit hyödynnetään luokissa vielä suttupaperiksi tai askarteluun.

Jätekatokseen on saatu metallinkeräysastia ja lisäastia biojätteelle. Yhteistyötä jäteasioissa on tehty muun muassa siivoojan, Virkkulan Herkun ja Tilakeskuksen kanssa. Myös jäteauton kuljettajaa on haastateltu ja käyty opintoretkellä Heinälamminrinteen jätekeskuksella katsomassa, minne koulun jätteiden matka jatkuu. Syksyllä 2015 osallistuimme myös kaarnavene-videotervehdyksellä Pariisin ilmastoneuvotteluihin.

Luokkien antamista jätelupauksista muotoutuivat seuraavat Virkkulan Vihreä lippu tavat, joihin koko koulu on sitoutunut:

Käytämme Virkkulassa materiaaleja viisaasti: Ei tuhlata, roskata eikä heitetä pois käyttökelpoista.
Lajittelemme kaikki jätteet. Käsipaperit ja servietit kuuluvat biojätteeseen. Paperit käytetään kokonaan ja lopulta laitetaan keräykseen.
Käytämme säästeliäästi paperia, käsipaperia ja serviettejä.
Vältämme ruokajätettä: Ota ruokaa sopivasti ja hae lisää jos jäi nälkä. Älä heitä ruokaa pois.

Ympäristövastaavat ja ympäristötiimi 2015-2016:

3. lk Ilma ja Minja
4. lk Jasmin, Nikolay ja Uniela
5. lk Linda ja Nanna
6. lk Iris ja Kaarna
7. lk Aarni, Anna, Tuuli ja Mark
8. lk Auri ja Veera
9. lk Heikki ja Kaarlo

Luokanopettajat Raili Nokso-Koivisto, Heidi Salo sekä ympäristökasvattaja Meri Elonheimo