Virkkulan vihreä lippu

Virkkulan vihreä lippu

Lipputangossamme liehuva Vihreä lippu on tunnustus siitä, että suunnitelmallisesti parannamme ympäristökasvatusta ja vähennämme koulun toiminnasta aiheutuvaa ympäristökuormitusta. Koko koulun väkeä kannustetaan toimimaan kestävän tulevaisuuden puolesta ja tiedostamaan omien toimintatapojen ja valintojen vaikutuksia. Meistä jää jälki!

2021 – 2022

Kuopion steinerkoulu Virkkula on päässyt Vihreä lippu -toiminnan kestävälle tasolle.  Tänä vuonna Vihreä lippu- toiminnassa mukana olevien opiskelijoiden valitsemana  teemana on  ilmastonmuutos.

Tähän teemaan liittyen koululla on lukuvuoden aikana ollut kasvisruokaviikkoja.  Ruoan hävikin vähenemiseen on myös kiinnitetty entistäkin enemmän huomiota.  Lisäksi olemme syyspuolella  viettäneet Älä osta mitään -päivää ja 2.2.  Vihreän lipun omaa juhlapäivää tuon päivämäärän mukaisesti toinen toistaan muistaen ja huomioiden.

Vihreä lippu -vastuuhenkilöt

Luokkien ympäristövastaavat muodostavat oppilaiden ympäristöryhmän, joka kokoontuu säännönmukaisesti perjantaiaamuisin ja tarpeen mukaan ympäristövälitunneille.

Vihreä lippu -ympäristöryhmä 2021 – 2022:

4.lk Vilma, Lola, Joel ja Saku

5.lk  Maya ja Tinja

6.lk  Pauli ja Lenni

7.lk  Leo ja Jesse

Virkkulan ensimmäisen Vihreä lippu -projektin 2015-2016 teemana oli jätteiden vähentäminen. Tavoitteena oli lajittelun ja jätteiden välttämisen käytäntöjen luominen koko koululle ja oppilaiden ympäristöryhmän toiminnan käynnistäminen. Virkkulalle myönnettiin Vihreä lippu ympäristökasvatusohjelman tunnus 9.12.2015.

Syksystä 2016 syyslukukauden 2017 loppuun Vihreä lippu teema on ollut Liikkuminen ja lähiympäristö. Tavoitteena on viisas koulumatkaliikkuminen, koululiikenteen ympäristövaikutusten vähentäminen ja koulun pihan kehittäminen autottomaksi lasten ympäristöksi.  Liikkuminen ja lähiympäristö -projektin toimintasuunnitelma.

Ympäristöryhmä 2017-2018

4. lk. : Kiira ja Tiitus
5. lk. : Saaga, Sylvia, Unna ja Peppi
6. lk. : Uniela, Toivo ja Eino
7. lk. : Maija ja Jere
8. lk. : Aada ja Kaarna
9. lk. : Joel ja Justiina

Kestävän kehityksen työtä Virkkulassa ohjaa ympäristötiimi, johon vuoden 2017 alussa kuuluivat opettajat Heidi Salo, Iida Eija Tilles ja Tiina Sirviö sekä ympäristökasvattaja Meri Elonheimo. Koulun pihan kehittämiseksi toimii yhdistetty Liikkuva koulu ja ympäristötiimi, johon edellisten lisäksi kuuluvat liikunnanopettaja Jukka Miettinen sekä Karoliina Kaipiainen-Qaiche kannatusyhdistyksen hallituksesta.

Sinun ideasi kestävään Virkkulaan?

Aloitteita ja ideoita koulun arkeen ja perheiden ja koulun yhteistyön voi esittää ympäristötiimin jäsenille ja luokkien ympäristövastaaville tai jättää postia ruokalarakennuksen portaikossa sijaitsevaan ”Virkkulan Keke” -aloitelaatikkoon.

Mikä Vihreä lippu?

Vihreä lippu on kansainvälisesti tunnettu ympäristökasvatusohjelma ja kasvatusalan ympäristömerkki. Suomen Vihreä lippu -ohjelmaa koordinoi Suomen Ympäristökasvatuksen Seura, FEE Suomi. Maailmanlaajuisesti Eco schools -ohjelmaan kuuluu yli 40 000 koulua. Ohjelma innostaa kestävien elämäntapojen omaksumiseen ja aktiiviseen kansalaisuuteen yhdessä tekemisen, uusien taitojen ja oivallusten kautta. Lapset saavat aktiivisesti vaikuttaa ja toimia aikuisten rinnalla niin suunnittelussa, päätöksenteossa, toteutuksessa kuin tulosten arvioinnissakin.