Ulos oppimaan Kuopiossa

Ulos oppimaan Kuopiossa – vie opetusta pihalle ja metsään

Kuopion kouluilla on monipuolista lähiympäristöä, jonka käyttöä opetus-, liikunta- ja luonto-kohteena kannattaa lisätä. Monialainen oppiminen lähiluonnossa lisää sekä lasten kouluviihtyvyyttä että opettajien työssä jaksamista. Ulkona oppimistilanteet ovat toiminnallisia, liikunnallisia ja vahvistavat sosiaalisia taitoja. Tavallinen lähiluonto tarjoaa arvokkaita luontokokemuksia, jotka vaikuttavat läpi elämän.

Lähiluontoon ympäristökasvattajan tuella

Ulos oppimaan Kuopiossa –hanke tarjoaa vielä lukuvuonna 2018-2019 alakoulun opettajille tukea uuden opetussuunnitelman mukaisen opetuksen toteuttamiseen ulkona. Kiertävä ympäristökasvattaja tuo kouluille käytännön apua ja ideoita. Yhdessä etsitään uusia tapoja hyödyntää koulujen lähiympäristöä eri aineiden opetuksessa. Opettajien käyttöön tuodaan hankkeessa tuotetut, kouluvirastosta lainattavat ulko-opetuksen Metsäreput ja Pihareput sekä hyväksi havaitut käytännöt ja ulko-opetuksen aineistot luonto- ja ympäristökoulujen ylläpitämästä MAPPA -materiaalipankista www.mappa.fi.

Tiedote 3. luokkien ulkokouluista syksyllä 2019

Ympäristökasvattajan varauskalenteri syksy 2019

Opettajille koulutusta ihan pihalla

Ulko-oppituntien järjestäminen vaatii etukäteissuunnittelua ja uusien työtapojen omaksumista. Kiertävä ympäristökasvattaja auttaa alakoulun opettajia ulko-opetuksen suunnittelussa ja  järjestää opettajille koulutuksia ulkona todellisissa oppimisympäristöissä – koulujen pihalla ja lähimaastoissa eri puolilla Kuopiota. Opettajat saavat ideoita ja vinkkejä koulun pihan, lähiluonnon ja vuodenaikojen hyödyntämiseen opetuksessa. Yhdessä ratkotaan ulko-opetuksen haasteita ja murretaan toimintakulttuurin esteitä.

Lumi ja jää ulko-oppimisalustoina – ulos oppimaan talvellakin! iltapäiväkoulutus 21.2.2017 klo 14-16 Rajalan koulun lähiympäristössä.

Opetus ihan pihalla -koulutuksessa 20.9.2016 uuden opetussuunnitelman sisältöjä ulkoluokassa Kuopion steinerkoulu Virkkulassa

OPS menee metsään -koulutus 12.11.2016 Pohjois-Savon ympäristökasvatuspäivillä Länsi-Puijon päiväkodilla.

Yhteistyötä ulkoluokkien edistämiseksi

Ulko-opetuksesta kiinnostuneita opettajia kootaan hankkeen myötä kehittäjäopettajien verkostoksi, joka välittää osaamista edelleen työyhteisöissään. Kertyvää tietoa ja taitoa käytetään myös koulujen luontopaikkojen ja niiden käytön turvaamiseksi tulevaisuudessa. Hankkeen käynnistämä työryhmä lisää yhteistyötä koulujen ja kaupunkiympäristön suunnittelusta ja hoidosta vastaavien tahojen kanssa. Kuopiolaisia kouluja ja opettajia on ollut mukana myös ulko-opetusta valtakunnallisesti edistävässä  Ulkoluokka -hankkeessa www.ulkoluokka.fi

Ulos oppimaan Kuopiossa  -hanke käynnistyi Kuopion steinerkoulu Virkkulan vetämänä. Hankeen rahoittaa pääosin Keski-Suomen ELY-keskus Kuopion steinerkouluyhdistykselle myönnetyllä ympäristökasvatuksen hanketuella. Hankkeesta vastaa ympäristökasvattaja Meri Elonheimo, MMM.

Yhteyshenkilö:

Meri Elonheimo, puh. 044-383 3334 meri.elonheimo(at)kuopionsteiner.fi