Koulutyö ja uusi lukuvuosi on käynnistynyt.

Opetus järjestetään syyslukukaudella lähiopetuksena mahdollisimman normaalisti. Kuopion steinerkoulu Virkkulassa on varauduttu OPH:n ja THL:n suositusten mukaisesti erilaisiin tilanteisiin. Tautitilanteen vaatiessa toimintaa voidaan tarvittaessa muuttaa nopeasti varautumissuunnitelman avulla. Muutoksista tiedotetaan huoltajia välittömästi tarpeen niin vaatiessa. Lukuvuoden alkaessa toimimme seuraavien ohjeiden mukaan:

. Kouluun ei pidä tulla sairaana

. Huolehditaan hyvästä käsihygieniasta, yskitään oikein ja vältetään lähikontakteja

. Panostetaan pintojen siisteyteen

. Koululla saa liikkua vain koulun henkilökuntaa ja oppilaita

. Ohjeistuksen mukaan vanhemmat ovat tervetulleita koulun sisätiloihin vain kutsuttuna

. Oppilaat ruokailevat porrastetusti ruokalassa

. Luokat työskentelevät omissa ryhmissä ja mahdollisuuksien mukaan käytetään vapaita luokkatiloja jakotiloina

. Yhdysluokkatunneilla käytetään samanaikaisopettajaa

. Opetuksessa voidaan hyödyntää ulkotiloja

. Isoja yhteistilaisuuksia ei järjestetä

Opettajat ovat tiedottaneet luokissa vielä tarkemmista ohjeista. Yhteistyöllä saamme pidettyä koronatilanteen kurissa. Myös vanhempien osalta emme järjestä tänä syksynä isoja yhteistilaisuuksia, joten perinteinen koko koulun vanhempainilta jää pitämättä. Opettajat tiedottavat mahdollisista omista vanhempainilloista myöhemmin. 

Hyvää ja turvallista kouluvuotta!

Anne Kosunen, rehtori