Vihreä lippu -tavat

Vihreä lippu tavat, joihin koko koulu on sitoutunut:

Liikkumiseen ja lähiympäristöön liittyvät Vihreä lippu tavat?

Ympäristöryhmä haastaa kaikki koulukaverit, vanhemmat ja henkilökunnan miettimään millaisiin viisaan liikkumisen ja lähiympäristöstä huolehtimisen tapoihin sitoudumme.