Ulos oppimaan Kuopiossa

Ulos oppimaan Kuopiossa – vie opetusta pihalle ja metsään

Kuopion kouluilla on monipuolista lähiympäristöä, jonka käyttöä opetus-, liikunta- ja luonto-kohteena kannattaa lisätä. Monialainen oppiminen lähiluonnossa lisää sekä lasten kouluviihtyvyyttä että opettajien työssä jaksamista. Ulkona oppimistilanteet ovat toiminnallisia, liikunnallisia ja vahvistavat sosiaalisia taitoja. Tavallinen lähiluonto tarjoaa arvokkaita luontokokemuksia, jotka vaikuttavat läpi elämän.

Opettajien käytössä ovat kouluvirastosta lainattavat ulko-opetuksen Metsäreput ja Pihareput sekä hyväksi havaitut käytännöt ja ulko-opetuksen aineistot luonto- ja ympäristökoulujen ylläpitämästä MAPPA -materiaalipankista www.mappa.fi.

Kuopiolaisia kouluja ja opettajia on ollut mukana myös ulko-opetusta valtakunnallisesti edistävässä  Ulkoluokka -hankkeessa www.ulkoluokka.fi