Koti

Kuopion Steinerkoulu Virkkulaan

PERUSOPETUKSEN ENSIMMÄISELLE LUOKALLE ILMOITTAUTUMINEN

Syksyllä 2022 koulutiensä aloittavat vuonna 2015 syntyneet lapset. Huoltaja ilmoittaa ensimmäisellä luokalla syksyllä 2022 aloittavan lapsensa kouluun sähköisellä lomakkeella internetissä

http://www.kuopionsteiner.fi/koulu/hakemus-kouluun/

9.1.2022 mennessä. 

Lisätietoja voi kysyä kansliasta p. 044 366 8221

tai sähköpostilla info@kuopionsteiner.fi

 

Rajoitukset ja suositukset koronaepidemian aikana

  • Jos saat oireita, mene koronatestiin ja pysy muuten kotona.
  • Pidä riittävä etäisyys muihin ihmisiin.
  • Pese kädet, yski hihaan.
  • Käytä kasvomaskia, kun liikut paikoissa, joissa on muita ihmisiä.
  • Pidä Koronavilkku päällä ja noudata sen ohjeita.
  • Ota rokote, kun vuorosi tulee.

Rajoitusten ja suositusten tarkoituksena on, että Suomi selviää koronakriisistä mahdollisimman vähin vaurioin. Toimilla pyritään suojelemaan kaikkien ja erityisesti haavoittuvimpien terveyttä. Rajoituksissa huomioidaan niiden vaikutukset epidemiatilanteeseen, talouteen ja ihmisten hyvinvointiin.

Voimassa olevien rajoitusten noudattaminen on erittäin tärkeää epidemian hillitsemiseksi, vaikka rajoituksia on alettu vaiheittain purkaa. Joillain alueilla rajoituksia voidaan joutua myös palauttamaan tai kiristämään uudelleen, jos epidemiatilanne heikkenee.

Mistä löydän tietoa oman alueeni rajoituksista ja suosituksista?

Alueelliset rajoitukset ja suositukset riippuvat siitä, missä epidemian vaiheessa alue on. Kunkin alueen toimivaltaiset viranomaiset tekevät päätökset voimassa olevista suosituksista ja rajoituksista tartuntatautilainsäädännön mukaisesti.

Tietoa oman alueesi tilanteesta löydät sairaanhoitopiirien ja oman kunnan sivuilta.

Kyläkoulu keskellä kaupunkia

Kuopion steinerkouluyhdistys ry ylläpitää Kuopion steinerpäiväkoti Pikku-Saimaa sekä steinerkoulu Virkkulaa.

Kuopion steinerpäiväkoti Pikku-Saima on Kuopion Petosella toimiva 2-6 -vuotiaille lapsille tarkoitettu päiväkoti, joka toimii steinerpedagogisten periaatteiden mukaisesti. Lapsiryhmän koko on 15 kokopäiväpaikkaa. Pikku-Saimassa pienen lapsen kokonaisvaltaisen kehityksen osana ovat leikkivä lapsiryhmä, keittiön lämpö ja kodin askareita tekevät aikuiset. Kaikki nämä muodostavat turvallisen, kodinomaisen kasvuympäristön. Steinerpäiväkotiin ja -esikouluun haetaan sähköisillä hakulomakkeilla tai kirjallisesti. Hakulomakkeita saat Virkkulasta tai Pikku-Saimasta.

Kuopion steinerkoulu ja esikoulu sijaitsevat Asemakadulla Kuopion keskustassa vanhan Asemakoulun remontoidussa kiinteistössä. Steinerkoulu Virkkula järjestää luokkien 1 – 9 perusasteen opetuksen, sekä esikoulun. Pienimmille oppilaille koulussa toimii Iltapäiväkerho Sirkkula.

Kuopion steinerkoulu Virkkulan tavoite on auttaa oppilasta löytämään omat ainutkertaiset kykynsä ja vahvuutensa ja auttaa häntä tuomaan ne esiin yhteisössä. Kehittämällä tasapainoisesti ihmisen tahdon, tunteen ja ajattelun alueita kasvatetaan aloitekykyisiä, rohkeita ja luovia yksilöitä.

Lisätietoa steinerkouluista ja steinerpedagogiikasta voi lukea Steinerkasvatusliiton nettisivuilta.

Kouluumme voi tulla oppilaaksi vaikkei olisi aiemmin ollut steinerpäiväkodissa tai -koulussa. Oppilaspaikkoja löytyy joiltakin luokka-asteilta. Lisätietoja antaa rehtori Anne Kosunen (044 055 7914) ja kanslia (044 366 8221). Haku tapahtuu koulun oman hakulomakkeen kautta joko sähköisesti tai kirjallisesti.